Жүктелуде: 0%
Пайдалы кеңестер

FAQ

 • Біздің су
  • Сіз қандай су өндіресіз?

   Tassay сұрыпталымына газдалған минералды және газдалмаған ауыз су кіреді.минералды су кіреді

 • Құрамы
  • Сіздің судың құрамы қандай?

   Tassay - үйлестірілген минералды-тұзды құрамы бар табиғи ауыз су. Сутегі көрсеткіші (РН): 7,0. Жалпы минералдылығы 0,3 г/л аспайды.

 • Судың сапасы
  • Судың сапасы қалай бақыданып реттеледі?

   Шығарылатын өнімнің сапасы КО ТР 044/2017 «Табиғи минералды суды қоса алғанда қапталған ауыз судың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 021/2011 «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы», КО ТР 022/2011 «Таңбалау бөлігіндегі тамақ өнімдері» талаптарына сәйкес реттеледі.

  • Сапа және қауіпсіздік

   Шығарылатын өнімнің сапасы мен қауіпсіздігі– біздің компаниямыздың негізгі мақсаты. Бұл кәсіпорынның барлық қызметкерлерінің күнделікті күш-жігерінің, алдымызға қойған жоғары мақсаттарымыздың және әрбір үдеріске жауапкершілікпен қараудың нәтижесі.


   Өндірістік зертхана заманауи бақылау-өлшеу жабдықтарымен жабдықталған. Шығарылатын өнімнің сапасын бақылау кәсіпорынның аттестатталған өндірістік зертханасында тұрақты негізде қадағаланады, онда күн сайын шығарылатын өнімнің әрбір партиясын өндірудің барлық сатыларында физикалық-химиялық және микробиологиялық бақылау жүргізіледі.  


   Кәсіпорында FSSC 22000 стандарты бойынша тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі менеджменті жүйесі әзірленген, енгізілген және жұмыс жағдайында ұсталады. Сертификаттау компаниясы-халықаралық стандарттар бойынша бақылау, сараптама, тестілеу және сертификаттау нарығында көшбасшы болып табылатын SGS халықаралық компаниясы.


   2021 жылы кәсіпорын «Ашан» бөлшек сауда желісінің тапсырысы бойынша сыртқы тәуелсіз аудиттен 100% - дан 97% бағалауымен сәтті өтті.

 • Буып-түю
  • Tassay суы қандай қаптамада шығарылады?

   Жеке қалауыңызға байланысты сіз суды қауіпсіз ПЭТ орамасынан немесе әйнектен сатып ала аласыз.

 • Денсаулық
  • Минералды судың құрамында қандай заттар болуы керек?

   Денсаулыққа пайдалы заттар - бұл рационды кальций, магний, фторид, йод сияқты жеке минералдармен байыта алатын күшті минералданған сулар.
   Кальций, магний, фторид және йод минералдары бар жоғары минералданған сулар пайдалы және рационды байытады.

  • Әлсіз минералданған су пайдалы ма?

   Минералдануы 500 мг/л-ден төмен әлсіз минералданған сулар физиологиялық маңызы бар сулар тобына жатпайды, сондықтан мұндай суды сәбилерге тамақ дайындауда, ішуге және сусындарға арналған шырындарда, кофе, шай және шөп инфузияларын қайнатуда және т.б. негіз ретінде пайдалану ұсынылады.

 • Дұрыс тамақтану
  • Арықтау кезінде су ішу керек пе?

   Артық салмақтан қалай арылуды білмейтін адамдарға көп мөлшерде ішу ұсынылады. Салмақ жоғалтуға арналған диета тек ауыз суды жеткілікті мөлшерде тұтынумен бірге жүрсе ғана оң нәтиже береді.

  • Газдалған су зиянды емес пе?

   Жоқ, заңнама талаптарын сақтай отырып өндірілген газы бар су сау адамның ағзасына зиян келтірмейді. Сонымен қатар, газдалған су асқазанның төмен қышқылдығын, ішек аурулары мен зәр шығару жолдарының инфекциясын емдеуге оң әсер етеді. Көмірқышқыл газы магний мен кальцийді сіңіруге көмектеседі.

 • Пайдалану бойынша кеңестер
  • Күніне қанша су ішу қажет?

   Судың дұрыс мөлшерін ішу маңызды, ол келесі формуламен анықталады: 1.5 литр + 20 кг жоғары дене салмағының әр килограмы үшін 10,05 литр.

  • Ауыз суды қажетті тұтыну көлемінің тәуелділігі қандай?

   Ауыз суды тұтыну көлеміне келесі факторлар әсер етеді:
   1. адамның өмір салты (спортшылар мен жоғары температурада жұмыс істейтін адамдарға күніне 4-5 литрге дейін ішу ұсынылады)
   2. ауа-райы жағдайлары (ыстық ауа-райында тұтынылатын су мөлшері артады)
   3. организм жағдайы (жоғары температура, ішөту және құсу кезінде организмдегі сұйықтық шығынын өтеу үшін көп су ішу ұсынылады)

Ассортиментті қарау
Сертификат GFSI-FSSC 22000

Соглашение о конфиденциальности персональной информации

Настоящее Соглашение о конфиденциальности персональной информации (далее – Соглашение) заключается между ООО «Постнофф и Ко» (далее - Компания) и любым пользователем сайта Компании www.tassay.ru (далее – Сайт). Соглашение действует в отношении всей информации, которую Компания может получить о пользователе во время использования им Сайта.

1. Персональная информация пользователей, которую получает Компания.

1.1. В рамках настоящего Соглашения под «персональной информацией пользователя» понимаются:

1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при заполнении форм «Задать вопрос», «Оставить отзыв», Обязательная для заполнения информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.

1.1.2 Данные, которые автоматически передаются счетчикам на Сайте в процессе его использования, в том числе IP-адрес, информация из cookies, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

1.2. При заполнении форм на Сайте пользователь предоставляет следующую персональную информацию: адрес электронной почты, город проживания. Компания исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах. Ответственность за правильность и достоверность вводимых персональных данных Пользователь несет самостоятельно.

1.3. Предоставление пользователем своих персональных данных означает безоговорочное согласие пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нем условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от предоставления своих персональных данных на Сайте.

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей.

2.1. Компания собирает через сайт Компании и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг, получения обратной связи. 2.2. Персональную информацию пользователя Компания может использовать в следующих целях: 2.2.1. Идентификация Пользователя в рамках Соглашения и договоров с Компанией;

2.2.2. Предоставление пользователю услуг в виде направления каталога продукции, выяснение обстоятельств обращения в Компанию;

2.2.3. Связь с пользователем при обработке запросов и заявок от пользователя;

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам.

3.1. Компания обязуется не разглашать полученную от пользователя информацию. Вне пределов, указанных в пункте 2.2. настоящего Соглашения, информация о пользователях не будет каким-либо образом использована. Доступ к таким сведениям имеют только лица, специально уполномоченные на выполнение данных работ, и предупрежденные об ответственности за случайное или умышленное разглашение, либо несанкционированное использование таких сведений.

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность. При использовании формы «Задать вопрос», «Оставить отзыв», пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации (Город) становится общедоступной.

3.3. При обработке персональных данных пользователей Компания руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Удаление пользователем персональной информации.

4.1. Пользователь в любой момент может удалить предоставленную им в рамках Соглашения персональную информацию, отправив письмо в Компанию по электронной почте info@tassay.ru и указав при этом введённые персональные данные. Администратор Сайта обязуется рассмотреть и ответить на письмо в трехдневный срок с момента его получения и предпринять все необходимые меры для безвозвратного удаления персональных данных с Сайта.

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей.

5.1. Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6. Изменение Соглашения о конфиденциальности персональной информации.

6.1. Компания оставляет за собой исключительное право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.

Пользовательское соглашение

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение регламентирует отношения между Администрацией Сайта "TASSAY.RU" (далее также – Администрация) и Пользователями по использованию Сервиса. Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению.

1.2. В настоящем Соглашении и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон применяются следующие термины и определения: • Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению. • Сервис — комплекс услуг, предоставляемые Пользователю с использованием Сайта. • Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями. • Администрация Сайта (Администрация) – Общество с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко» (: РФ, 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, дом 13, офис 7, ИНН 7703343501, КПП 501901001, ОГРН 1037739415042), которому принадлежат все соответствующие имущественные права на Сайт, включая права на доменное имя Сайта, и осуществляющее его администрирование.

2. Общие условия

2.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее Соглашение) является юридически обязывающим договором между Обществом с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко» и Пользователем и регламентирует использование услуг TASSAY.RU. Пользователем признается физическое лицо, надлежащим образом присоединившееся к настоящему Соглашению.

2.2. Пользователь может использовать Сервис любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая также просмотр размещенных на Сайте материалов. Любой способ и любая форма использования Сервиса создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

2.4. Получая доступ к материалам Сайта, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.

2.5. Принимая настоящее Пользовательское соглашение, физическое лицо дает согласие на получение рекламных сообщений проводимых Администрацией, Партнерами промо-акциях путем e-mail рассылки.

2.6. Персональные данные могут предоставляться Пользователем путем заполнения соответствующих данных в регистрационной форме, размещенной на Сайте.

2.7. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Пользователя несет исключительно предоставившее их лицо. Администрация не принимает на себя никаких обязательств по проверке персональных данных, указанных Пользователями.

2.8. Целями обработки Администрацией и ее Партнерами персональных данных Пользователей являются: -привлечение Пользователей к участию в промо-акциях, маркетинговых исследованиях; -исследование степени удовлетворенности Пользователя качеством продукции и услуг Администрации и/или Партнеров; -информирование Пользователей о продукции и услугах Администрации, ее Партнеров; -информирование путем рассылки e-mail;

3. Обязательства Пользователя

3.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не оставлять комментарии и записи, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных прав, общепринятые нормы морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.

3.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается.

3.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна.

3.4. Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на Сайте.

3.5. Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями, или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.

4. Прочие условия

4.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.

4.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения.

5. Заключительные положения

5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.

5.3. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их.

көлемде ұсынылады
Онлайн
Сети
Онлайн
Озон
Vodovoz
Wildberries
Mineralka
Voda-Voda.su
VPROK
Казань Экспрес
Купец
MarketMR
VodaOnline
vodanasha
waterbaikal
СберМаркет
Утконос
Напитки
Желілер
Ашан
Эка
Перекресток
ГазпромНефть
Магнит
Лукойл
Метро
Пятерочка
Лента
Азбука Вкуса
Виктория
Мираторг
Гиперглобус
Глобус Гурме
Бахетле
Атак
Верный
Окей
Евроспар
Быстроном
Табрис
Гулливер
Миндаль
Домашний Гастроном
Реал
РусАлка
Челны Хлеб
Пловдив
Байрам
Командор
Гроздь
Красный Яр
Заявка успешно принята!